Náměstí Republiky 7, Praha 1, zaměření, 3D sken

V rámci zakázky pro developerskou společnost jsme provedli zaměření celého objektu na adrese Náměstí Republiky 7, Praha 1 (Konektor Place). Měření bylo provedeno kombinací geodetických metod, 3D skenování a fotogrammetrie. Měření probíhalo za plného provozu, ale z důvodu použití laserového skenování jsme si i s touto problematikou poradili. Výsledkem bylo digitální zpracování 2D výkresové dokumentace půdorysů, řezů, pohledů a mračna bodů. Veškerá dokumentace byla objednateli předána v termínu a v plném objemu objednání.