ČBÚ, Kozí 748/4 - 3D sken, zaměření dronem

V rámci zakázky pro Český Báňský úřad jsme provedli zaměření fasád na adrese Kozí 748/4, Praha 1. Měření bylo z důvodu vysoké přesnosti provedeno kombinací, 3D skenování, fotogrammetrie za pomocí dronu. Výsledkem bylo digitální zpracování 2D výkresové dokumentace pohledů a pasportu oken. Veškerá dokumentace byla objednateli předána v termínu a v plném objemu objednání.