Kostel sv. Ignáce z Loyoly, Karlovo náměstí, Praha 2 - zaměření

V rámci veřejné zakázky jsme provedli zaměření historického krovu, dendrochronologický, mykologický a stavebně technický průzkum kostela sv. Ignáce z Loyoly, Praha 2. Měření bylo provedeno 3D skenováním a výstupem bylo digitální zpracování 2D a 3D výkresové dokumentace půdorysů a řezů. Veškerá dokumentace byla objednateli předána v termínu a v plném objemu objednání.