Dokumentace uměleckých a archeologických nálezů

Pro co nejméně časově a finančně náročnou a přesto přesnou a detailní digitální dokumentaci různě velkých předmětů (uměleckých předmětů, archeologických nálezů ad.) je dnes optimální využít některou technologie pracující na základě optických systémů. Jednotlivé dostupné technologie se liší v projektovaném světelném zdroji a způsobu jeho zahycení na povrchu objektu zájmu.


Metoda strukturovaného světla

Do této skupiny patří jednoduchá a časově nenáročná metoda stínového moiré a projekčního moiré. Obě metody pracují na základě shodného optického systému. V případě stínového moiré je mezi objekt zájmu a světelný zdroj umístěna mřížka, která promítá na objekt řadu stínových proužků a zároveň vytváří referenční rovinu pro výpočet. V případě projekčního moiré se žádná mřížka nepoužívá, proužky na objektu vytvoříme pomocí projektoru.

Vícesnímková fotogrammetrie

Nejmodernější možnosti fotogrammetrického plně automatizovaného postupu.

Pomocí korelace jsou na měřických snímcích vyhledány sobě si odpovídající body a na základě známé konfigurace snímacích zařízení (kamer) lze přímo určovat prostorovou polohu každého bodu. Na zájmovém objektu je tak určeno řádově několik set tisíc až miliónů bodů v předem definovaném rozestupu.

Metoda dokumentace pomocí laseru

Používají se tzv. laserové scannery. Tyto přístroje (obdobně jako kamera a fotoaparát) sbírají informace o plochách, které nejsou zakryty. Fotoaparáty a kamery shromažďují informace barevných plochách ve svém zorném poli a laserové scannery shromažďují informace o vzdálenostech jednotlivých bodů na povrchu objektu zájmu.

Další služby


Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás