Průzkumy a dokumentace nepřístupného podzemí

Za účelem různych průzkumů bylo potřeba vyvinout moderní technologickou metodu a sestrojit speciální technické zařízení, které je schopné provádět kvalitní vizuální průzkum a záznam obrazu, přesné zmapování podzemní dutiny a odběr potřebných vzorků i při omezení, které je dáno minimální velikostí vstupního otvoru.


Průzkum v neviditelných spektrech elektromagnetického záření

Metodika a technologie vznikla po úspěšné realizaci průzkumu původní hrobky Karla IV. v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Od roku 2005 realizujeme dokumentaci a spektrální průzkumy památek. Velmi zajímavých výsledků se dosahuje v oblasti umění (obrazy, nástěnné malby, sochy apod.). Soubor těchto činností umožňuje prozkoumat a zdokumentovat přemalby, podmalby, určit materiálové složení, určit použité drahokamy – a to vše absolutně nedestruktivní (bezdotykové) metodou.

Realizované projekty

 • obrazy ze souboru Svatovítského pokladu
 • nejstarší fresky ve stření Evropě
 • kostel sv. Juraja v Kostolanoch pod Tríbečom SR
 • malby ve Svatováclavské kapli
 • obrazy Karla Škréty
 • korunovační klenoty
 • Závišův kříž

Speleologický průzkum podzemí a práce ve výškách

Členové našeho týmu jsou zároveň členové České speleologické organizace. Vlastníme tak veškeré vybavení (i znalosti a zkušenosti) pro speleologické průzkumy podzemních objektů i pro práce formou jednolanové techniky.

Realizované projekty

 • středověké stříbrné doly Ratibořské Hory – Stará Vožice
 • budoucí dálnicí D3 u Rudolfova
 • studna Nové Hrady
 • historické podzemí Tábor
 • Dačice
 • Slavonice
 • tajná podzemní chodba hradu Landštejn

Nedestruktivní průzkum podzemí

Vlastní prototyp zařízení, které je schopné provádět kvalitní vizuální a geodetický průzkum nepřístupných podzemních objektů. Vedle nafocení, zmapování a videa dokáže sonda z podzemí odebrat vzorky pro následné analýzy (viry, dřevomorka apod.). Technologii lze použít i pro průzkum jiných nepřístupných dutin (např. vnitřek soch, pomníků, nepřístupné podkroví, stropní podhledy ad.).

Realizované projekty

 • stará královská hrobka na Pražském hradě
 • Rožmberská hrobka ve Vyšším Brodě
 • hrobka Tycha Brahe

Dendrochronologie

Vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. V týmu máme jednoho ze zakladatelů této vědní disciplíny u nás Dr. Dobrého.

Realizované projekty

 • určení stáří dřev z Juditina mostu v Praze
 • stáří dřev z archeologických výzkumů v jižních Čechách
 • stáří dřev z výzkumů NPÚ a Archeologického ústavu Praha

Archeologický výzkum

Od r. 2015 jsme organizací oprávněnou k provádění archeologického výzkumu s územní platností celá ČR.

Přírodovědné analýzy

Rámcovou smlouvou máme ošetřeny spolupracovníky z přírodovědných oborů na provádění speciálních analýz vzorků, získaných archeologickým nebo historickým průzkumem (palynologie, paleobotanika, mineralogie a petrografie, absolutní datace C14).

Další služby


Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás