Návrh a realizace moderních a interaktivních expozic

Doba, kdy si přednášející vystačili s přehrávání obrázků nebo powerpointovou prezentací, a kdy si muzea vystačila s vystavením předmětů ve vitrínách, je již dávno za námi. Posluchače a návštěvníky expozic je stále složitější zaujmout, proto jsou stále vyšší požadavky na audiovizuální a interaktivní prožitky.


Zpřístupnění interaktivních dat pomocí internetu, tabletů a chytrých telefonů

V tomto případě pracujeme s předpokladem, že danou technologii vlastní již téměř každý návštěvník expozice. V té nejjednodušší podobě umožníme přímo v expozici nasnímání jednoduchých QR-kódů s odkazy na interaktivní obsah na internetu. Nevýhodou je nutnost připojení k internetu a požadavek na vlastnictví daného zařízení (chytrý telefon).

Složitějším (pro návštěvníka však velmi atraktivní) systémem je tzv. rozšířená realita. Ta přímo souvisí s virtuální realitou (tedy s počítačovou kopií něčeho skutečného), ale na rozdíl od ní se zabývá vytvářením „umělých světů“, kde můžeme např. rekonstruovat a prezentovat objekt v minulých časech, přiřazovat k němu množství dalších informací a umožnit tak divákovi, aby se dozvěděl více než při běžném pohledu na věc, nebo snáze pochopil souvislosti, týkající se daného problému. Forem způsobů prezentace rozšířené reality je opět velké množství.

Metoda kouzelného zrcadla

Uživatel je přímo součástí scény a projde se uvnitř virtuální reality jako v počítačové hře.

Metoda kouzelné čočky

Uživatel sleduje reálnou scénu přes „magickou“ čočku svého mobilního telefonu a systém doplňuje obraz o další informace a objekty


Ovládání multifunkčního obsahu expozice pomocí bezkontaktních senzorů

Počítač (který je nosičem interaktivních dat) i promítaná scéna jsou mimo dosah návštěvníka. V předem určeném prostoru je postava návštěvníka snímána optickým senzorem. Multimediální prezentaci spouští divák svou přítomností a ovládá ji pohyby svého těla.

Prezentace je možná v různých variantách složitosti a záleží prakticky jen na finančních možnostech objednatele, kterou z možností si vybere

  • promítání na monitorech
  • projekce na různá plátna
  • různé varianty složitého videomappingu
  • případně 3D a 4D projekce

Další služby


Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás