Videogrammetrie

V posledních dvou letech vznikla ve spolupráci matematiků, geodetů a památkářů nová metodika dokumentace historických objektů, využívající plně technologii tzv. optického skenování - digitální 3D fotogrammetrie.


Rychlá a kvalitní technologie

Spoluprací geodetů a matematiků z České republiky, Slovenské republiky a Švýcarska byla vytvořena nová mapovací aplikace, se kterou již není problém výpočetně zpracovat sérii i několika desítek tisíc snímků ve formátu RAW. To v praxi znamená, že můžeme poč

Naším cílem však nebylo pouze zkvalitnit a zrychlit kancelářskou část (tedy část výpočetní), ale zefektivnit i část terénní, tzn. maximálně zrychlit sběr dat v terénu, bez negativního dopadu na kvalitu výsledného produktu.


Vůbec poprvé jsme v ČR začali pro mapování
a tvorbu virtuální reality využívat videogrammetrie.


Dokumentace jeskyň, hrobek a zatopených objektů

Každý čtenář si jistě dokáže představit problémy, které přináší mapovací práce v zatopených jeskyních. První pokus o aplikaci popisované metody pod vodou byl proveden ve spolupráci s odborníky z NPÚ při dokumentaci reliktů Juditina mostu v Praze. Zde se zatím potýkáme se špatnou viditelností ve Vltavě a hledáme řešení v infračerveném spektru.

Zpracovali sme videozáznam organizace Speleoaquanaut (ZO-1-10) z potápění v Chýnovské jeskyni a jeskyní v Mexiku. Videozáznam byl pořízen pro úplně jiné účely ale nám se podařilo některé jeho části metricky analyzovat a zpracovat.


Dokumentace uměleckých děl a cenných historických artefaktů

Dnes již není problém vytvořit v aplikaci virtuální model sochy, domu, celého města, jakéhokoliv geologického fenoménu apod. V odborné literatuře se ještě stále můžeme dočíst, že 3D skenování objektů z vysoce kontrastních materiálů (např. zlato) je velmi náročné a skenování objektů průhledných či průsvitných bez povrchové úpravy (např. zmatnění povrchu mastkovým práškem) je prakticky nemožné.

Absolutně bezpečně - bezkontaktně, dokážeme fotogrammetrií a videogrammetrií naskenovat i zlaté a stříbrné předměty s drahokamy.


Dokumentace stavebních objektů

Efektivně se nám podařilo zdokumentovat historické relikty pod podlahou katedrály sv. Víta na Pražském hradě i archeologické horizonty pod 3. nádvořím Pražského hradu. Velké množství objektů, které jsou touto technologií zdokumentovány na Pražském hradě, umožnilo realizaci projektu Virtuální průvodce historií a památkami Pražského hradu.

Další služby


Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás